Kwaliteitstool

De kwaliteitstool bestaat uit een aantal vragen. Elk team stelt zijn eigen vragen vast. De vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe was uw dag vandaag?
  • Wat zou er morgen anders kunnen?
  • Waar bent u blij van geworden vandaag?

Een medewerker gaat in gesprek met een cliënt aan de hand van de vragen en vult de kwaliteitstool in. Als er iets te verbeteren valt, zet de medewerker actie uit om de zorg voor deze cliënt direct te verbeteren. Bij cliënten die niet meer in staat zijn zelf de vragen te beantwoorden vult een zorgmedewerker de vragenlijst in op basis van observaties. Een week lang wordt zo een bewoner geobserveerd.

Ook op het niveau van het team verzamelen we zo de ervaringen. Zo kunnen we ook verbeteringen doorvoeren die niet voor één cliënt gelden, maar voor meerdere cliënten. De uitkomsten zijn input voor het Goede Gesprek op cliëntniveau, op afdelingsniveau en op organisatieniveau.

De kwaliteitstool wordt niet alleen gebruikt om de ervaringen van cliënten te meten, maar ook de ervaringen van medewerkers. Ook hier stelt elk team zijn eigen vragen vast. De vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe was je werkdag?
  • Welke verbetersuggestie heb je?
  • Waar heb je energie van gekregen?

Vooral op individueel niveau zijn successen geboekt door direct de zorg voor de cliënt te verbeteren. Ook durven veel medewerkers door de kwaliteitstool nu beter het gesprek aan te gaan met de cliënt.  In 2018 kijken we naar een doorontwikkeling van de kwaliteitstool. Inmiddels is namelijk duidelijk dat we de kwaliteitstool als instrument kunnen gebruiken om de ervaringen van de cliënten te meten.