Opleidingen

We zorgen ervoor dat onze medewerkers vakinhoudelijk op de hoogte blijven en hun kennis, vaardigheden en/of gedrag verder kunnen ontwikkelen.

Alliade beschikt over het kennis- en leerplein ‘Kennr’. Via Kennr kunnen medewerkers informatie vinden over diverse onderwerpen, informatie delen via communities, zich inschrijven voor activiteiten zoals opleidingen, training of kenniscafe’s. In 2016 hebben medewerkers in totaal 3568 scholingen gevolgd.

Meriant leidt daarnaast in samenwerking met het Friesland college, Stenden en de Friese Poort ook mensen zelf op tot verzorgende IG, verpleegkundige (MBO) of Associate Degree Service, Welzijn en Zorg (HBO). Binnen Meriant volgen in september 2017 in totaal 92 mensen de praktijkroute. Daarnaast volgen 18 mensen de reguliere route. In de praktijkroute leren mensen door te doen. Door te leren op de werkplek leren mensen direct werken met kleinschalige zorg. Ze maken direct kennis met bewoners en leren hun werk af te stemmen op de wensen van de bewoners. We bieden de praktijkroute niet alleen aan voor studenten zorg en welzijn, maar ook voor studenten in de horeca. Momenteel volgen ca. 10 à 15 studenten deze route.