Verzuim

Het verzuim binnen Meriant ligt in 2017 op 6 %. Het verzuim binnen Meriant ligt daarmee net als in 2016 onder het landelijk verzuim. Het landelijk verzuim ligt op 6,67%. Het verzuim binnen Meriant is wel gestegen in 2017 vergeleken met 2016.

We zien vooral een stijging van het verzuim in de leeftijdscategorie 46 t/m 55 jaar en 56 jaar en ouder. In deze leefstijdscategorieën ligt het verzuim bij Meriant boven het gemiddelde in de branche. Er wordt veel bedrijfsmaatschappelijke werk ingezet, ook preventief.

Eind 2017 is een verzuimanalyse uitgevoerd om te kijken of er een relatie is tussen verzuim en andere factoren zoals de locatie of het aantal uren dat een medewerker bij Meriant werkt. Er zijn geen relaties gevonden. Hoofden zijn in gesprek met hun medewerkers over hun duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van ziekteverzuim.