Wie werken er bij Meriant?

 

  • Huishoudelijk medewerker
  •  Verzorgende IG
  •  Verpleegkundige MBO, niveau 4
  •  Verpleegkundige HBO, niveau 5
  •  Zorgcoördinator, min. niveau 4
  •  Clusterhoofd

In  de tabel zijn het aantal cliënten en het aantal medewerkers per functiegroep op 1 januari 2018 op Meriantniveau weergegeven. Op Meriantniveau wil zeggen inclusief de wijkzorg, geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf.

Toelichting:

  • De mensen die Meriant zelf opleid zijn niet opgenomen in de tabel. Het gaat in het studiejaar 2017/2018 om ca. 110 studenten die werken en leren bij Meriant.
  • De functie verpleegkundig specialist is nog niet opgenomen in het functiehuis. Meriant heeft een verpleegkundig specialist in dienst en drie verpleegkundigen in opleiding voor verpleegkundig specialist.
  • Artsen en behandelaren zijn niet meegenomen in de tabel: onze behandelaren behandelen cliënten die bij ons wonen, op de dagbehandeling en thuis.
  • Ook voedingsassistenten zijn niet meegenomen: op de revalidatieafdelingen werken 4 voedingsassistenten.

Naast bovenstaande functiegroepen heeft Meriant bijna 700 vrijwilligers die extra gezelligheid, aandacht en activiteiten mogelijk maken. Dit geldt ook voor de inzet van stagiaires. Zo is er door de aanwezigheid van vrijwilligers en stagiaires bijvoorbeeld op een natuurlijke manier toezicht op de huiskamers.