Het bestuur en directie gaan in gesprek op locatie

Met deze gesprekken willen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid versterken. In de gesprekken formuleren we op afdelingsniveau verbeterpunten. Het hoofd en het team gaan aan de slag met de verbeterpunten. De resultaten daarvan delen we met de deelnemers aan de gesprekken.

 

Meriant brede uitkomsten

In 2017 zijn twee locaties bezocht. In 2016 zijn vijf locaties bezocht. Elke locatie heeft zijn eigen punten waar men trots op is en wat verbeterd kan worden. Er zijn een aantal punten die meer dan een keer naar voren komen.

  • Zo is men over het algemeen positief over de ingezette veranderingen.
  • In alle gesprekken komt de personele bezetting en dan voornamelijk in avond en nacht naar voren als een verbeterpunt.
  • Het toezicht in de huiskamer wordt genoemd, evenals de bezetting tijdens het eten en in de avonduren.

Inmiddels zijn per team extra uren huishoudelijke hulp ingeroosterd. Een deel van hun tijd zullen deze medewerkers ondersteuning in de huiskamer bieden.