Inspectierapporten IGZ

Verbeteren
Meriant is direct aan de slag gegaan met verbeteracties. Alle medewerkers van Herema State hebben scholing gevolgd. In juli zijn de dossiers gecontroleerd en in augustus is de inspectie geïnformeerd met een resultaatsverslag. Op 30 augustus heeft de inspectie ons laten weten dat zij akkoord is met de genomen maatregelen en resultaten. De inspectie benoemt in haar brief nog expliciet dat uit het inspectiebezoek en het resultaatsverslag is gebleken dat Herema State beschikt over lerend vermogen en verbeterkracht.

Multidisciplinair
In de brief benoemt de inspectie dat zij verwacht dat ook verbeteracties zijn ingezet ten aanzien van de multidisciplinaire aanpak en verslaglegging van de risico’s zoals vallen. Een multidisciplinaire aanpak en risicosignalering heeft onze continue aandacht. Er is inmiddels een instrument ontwikkeld voor zelfevaluatie en intercollegiale toetsing van de cliëntdossiers waarin deze punten zijn opgenomen. We hebben de afgelopen jaren ervaren dat als medewerkers zelf aan de slag gaan met verbeteren en elkaar toetsen het kwaliteitsbewustzijn groeit. Dit draagt bij aan blijvende borging.    

Laatste inspectiebezoek volgens oude toetsingskader  
Het inspectiebezoek aan Herema State is nog uitgevoerd volgens het oude toetsingskader van de inspectie. Vanaf maart 2017 gebruikt de inspectie haar nieuwe toetsingskader. Lees meer

Nieuwe toetsingskader
In haar nieuwe toetsingskader kijkt de inspectie vooral of de zorg naast veilig ook goed en persoonsgericht is. Het startpunt van de zorg is de wens van de cliënt. Dit sluit goed aan bij de visie van Meriant ‘(h)erken wie ik ben’. Daarnaast is het de verwachting dat het nieuwe toetsingskader meer recht doet aan de feitelijke situatie omdat er twee scoringsmogelijkheden zijn toegevoegd. Naast ‘voldoet’ en ‘voldoet niet’ kunnen inspecteurs ook kiezen voor ‘voldoet grotendeels’ of ‘voldoet grotendeels niet’.

Publicatie rapporten Inspectierapport Herema State en afsluitende brief Inspectie.

Inspectiebezoeken 2016

In 2016 werd de locatie Lindestede en Berkenstede door de inspectie bezocht. De inspectie keek op beide locaties naar de medicatieveiligheid. De locatie LindeStede voldeed aan alle gestelde eisen. Op de locatie BerkenStede werden jammer genoeg nog zes punten gevonden die nog niet helemaal goed waren.

Dit zijn:

  • Een medewerkster was niet op de hoogte van de werkwijze bij verandering van medicatie.
  • De medewerkster wist niet waar deze werkwijze opgeschreven was.
  • In de medicijnruimte werd een doosje medicijnen gevonden dat terug naar de apotheker had gemoeten.
  • Bij de koelkast waar medicatie bewaard wordt was geen lijst waarop de controle van de temperatuur van de koelkast wordt opgeschreven.
  • De ruimte waar de medicatie werd bewaard voor cliënten op de dagbesteding oogde rommelig.
  • Er was geen openingsdatum genoteerd op een geopende tube ooggel.

Direct na het bezoek van de inspectie zijn deze punten opgelost. In september werd hierover een resultaatsverslag gemaakt dat werd verzonden aan de inspectie. Op 27 oktober 2016 hebben wij van de inspectie vernomen dat zij het resultaatsverslag hebben ontvangen en dat de zorg op orde is. Dit betekent dat het toezicht is afgerond.