Deelname met drie verbetervoorstellen

Binnen de pilot van Waardigheid en trots heeft Meriant drie verbetervoorstellen gedaan:

  • Met gesprekskaarten op zoek naar de echte cliëntvraag
  • De ontwikkeling van een ‘ik-in-een-oogopslag’ in het leefplan van de cliënt zodat medewerkers direct kunnen zien wat echt belangrijk is voor een cliënt.
  • De ontwikkeling van een kwaliteitstool voor zorgevaluatie en benchmarking

De kwaliteitstool wordt momenteel Meriantbreed ingevoerd. De ‘ik-in-een-oogopslag’ is tegelijk met het nieuwe leefplan in 2016 Meriantbreed ingevoerd. De gesprekskaarten zijn op alle locaties in gebruik genomen.

 

Zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering

We vinden het belangrijk dat onze bewoners hun dagbesteding als zinvol ervaren.

Een zinvolle dagbesteding betekent dat de dag van onze cliënten is ingevuld met activiteiten die zij als zinvol en waardevol ervaren en ritme geven aan hun dag. Als mensen en dus ook onze cliënten een goede tijdsinvulling hebben, ontstaat er meer rust en blijven ze zich langer goed voelen. Het meehelpen met de het bereiden van het eten of het opvouwen van de was kan onderdeel uitmaken van de dagbesteding. Maar ook het actief of cultureel bezig zijn. Meriant heeft extra geld gekregen om te besteden aan zinvolle dagbesteding en deskundigheidsbevordering.

De afgelopen jaren hebben we met het extra geld tovertafels, beweegboxen en duofietsen aangeschaft. Ook zijn er diverse muziekactiviteiten gestart, zoals city proms en het geheugenkoor.

Mede met behulp van het extra geld hebben we veel geïnvesteerd in het vergroten van kennis en deskundigheid op het gebied van dementie en ouderdom. Dit waren onder andere de scholingen van “u woont nu hier” van Gerke de Boer en de gastvrijheidstrainingen. Het vergroten van kennis zullen we het komende jaar blijven doen als onderdeel van het permanent leren.