Succesvolle ISO-certificering Alliade 2017

In november 2017 heeft de externe audit voor het eerst Alliadebreed plaatsgevonden. Ook zijn we overgestapt van HKZ naar ISO-certificering. Het ISO-certificaat past beter bij ons beleid en onze organisatie omdat het veel meer ruimte geeft aan eigenaarschap en professionaliteit. Sinds 2018 hebben wij het ISO-9001 certificaat. De audit is positief verlopen. In de terugkoppeling werd door auditoren aangegeven dat zij hele mooie dingen hadden gezien en hadden ervaren dat het eigenaarschap in alle lagen van de organisatie aanwezig is.

Resultaten toetsing

Specifiek bij Meriant zijn de auditoren onder andere positief over de aandacht voor scholing, de pizzacolleges (een workshop of scholing onder het genot van een pizza) en de opzet en coördinatie van de vrijwilligers. Er is één observatie en één aandachtspunt ter verbetering geconstateerd.

Het gaat om:

  • Er zijn nog geen duidelijke afspraken binnen Meriant over de screening voor BRMO/MRSA bij mensen die vanuit huis worden opgenomen. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt.
  • Het gebruik van de pagina ‘ik in een oogopslag’ in het zorgplan van de cliënt kan mogelijk nog meer aan waarde toevoegen door het meer te lezen vanuit de ‘bril van een invaller’.  Dit aandachtspunt wordt meegenomen in de projectgroep van het zorgplan.