Wij toetsen onszelf en elkaar

Binnen Meriant worden onaangekondigde interne audits gedaan. In 2017 zijn dit onder andere audits geweest op het gebied van medicatieveiligheid, het cliëntdossier en hygiëne en infectiepreventie. Met de resultaten gaat het hoofd samen met het team aan de slag met de verbeterpunten.

Ook zetten wij toetsinstrumenten in waarbij medewerkers zelf de kwaliteit van zorg kunnen toetsen of waarbij collega’s elkaar toetsen. Doordat medewerkers de kwaliteit beoordelen bij hun eigen team of bij collega’s, wordt het leereffect en de bewustwording vergroot. Dit draagt bij aan borging. Voorbeelden van toetsinstrumenten die we hebben ontwikkeld en worden gebruikt:

  • Medicatieveiligheid
  • Hygiëne- en infectiepreventie
  • Het cliëntdossier

In 2016 toetsten medewerkers bij zichzelf en bij elkaar de medicatieveiligheid. In 2017 is het toetsinstrument voor hygiëne- en infectiepreventie binnen de teams uitgezet. Begin 2018 toetsen medewerkers elkaar op het cliëntdossier. Hoofden kunnen de toetsinstrumenten op elk moment inzetten om de kwaliteit van zorg binnen een afdeling te toetsen.  

Resultaten zelfevaluatie hygiƫne en infectiepreventie 2017

De zelfevaluatie is uitgevoerd door teams van Talant, Meriant en Reik. Naast de resultaten op het niveau van de afdeling of locatie zijn er resultaten op Alliadeniveau (Talant, Meriant en Reik) beschikbaar. De resultaten op Alliadeniveau zijn te vinden in het kwaliteitsverslag op Alliadeniveau.

Op afdelingsniveau zal het hoofd in samenwerking met betrokken medewerkers verbeterpunten formuleren en acties uitzetten.