Onze aandacht richt zich op de vertrouwenspersoon

Cliënten en familieleden van cliënten kunnen ook gebruik maken van een onafhankelijk vertrouwenspersoon om in vertrouwen zaken te bespreken van iemand die niet in dienst is van Meriant. Dat draagt bij aan de kwaliteit van zorg.

In 2017 hebben drie personen contact gezocht met de vertrouwenspersoon. Het gaat om twee bewoners en een familielid.

Het aantal cliënten dat contact zoekt met de vertrouwenspersoon blijft laag. In 2018 wordt gekeken of de bekendheid van de vertrouwenspersoon moet worden vergroot.