Onze aandacht richt zich op klachten

Wij willen leren van de klachten die wij krijgen. Klachten proberen we in eerste instantie op te lossen waar zij zijn ontstaan. Klachten worden ook gemeld bij de leidinggevenden van de locatie. Wanneer de klachten niet met de leidinggevende kunnen worden opgelost, komt de (onafhankelijke) klachtenfunctionaris in beeld. Cliënten kunnen ook altijd rechtstreeks naar de klachtenadviseur gaan.

Meriant registreert de klachten en rapporteert erover (anoniem natuurlijk), zodat we niet alleen klachten oplossen, maar er ook van kunnen leren.

2017
In 2017 zijn 18 klachten gemeld bij de klachtenadviseur. Dit zijn 8 minder klachten dan in 2016. 14 klachten zijn naar tevredenheid van de klager afgerond. Drie klachten zijn deels naar tevredenheid afgerond en één klacht is niet naar tevredenheid afgerond. Het gaat om een klacht waarbij een deel van de familie tevreden is over de zorg en een ander deel ontevreden.

Aard van de klachten
Net als in 2016 zijn klachten over zorg en begeleiding de meest genoemde oorzaak voor het onstaan van onvrede. De diversiteit van de klachten binnen deze categorieën is groot. Op afdelingsniveau is ingezet op verbetering. De onvrede over voeding en huisvesting is in 2017 afgenomen.