Gezamenlijk verbeteren

In dit gesprek maken we gezamenlijk afspraken over verbeteringen. Deze worden vastgelegd. Deze informatie biedt input voor het plan van de locatie. Als we dan een volgend gesprek hebben, dan gaan we na hoe het staat met de afsproken verbeteringen. Ook wordt opnieuw stil gestaan bij de vraag: wat gaat goed en wat kan beter?

Ervaringen

Eind 2017 is gestart met het vastleggen van de resultaten van het Goede Gesprek. De gespreksonderwerpen zijn erg divers en de verbeteracties verschillen ook per locatie.