Bezig met laden
Dit willen wij realiseren

Onze plannen in 2018

Lees verder

Onze plannen in 2018


Jaarlijks maakt Meriant een bedrijfsplan waarin zij haar speerpunten voor dat jaar uitwerkt. Het bedrijfsplan voor 2018 van Meriant is in samenwerking tussen cliëntenraad, ondernemingsraad en met inzet van veel collega’s van Meriant en Alliade tot stand gekomen.

Speerpunten van onze plannen in 2018

Met de komst van het nieuwe kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg is het ook verplicht een kwaliteitsplan op te stellen. Het kwaliteitsplan is nadrukkelijk onderdeel van het bedrijfsplan van Meriant. In het bedrijfsplan 2018 zijn 7 speerpunten geformuleerd. Zie hiervoor de visualisatie van het bedrijfsplan.

Locale verbeteringen in locatieplannen

Op locatie maakt een hoofd samen met medewerkers, cliënten en familieleden van cliënten een locatieplan of afdelingsplan. In dit plan staat hoe gewerkt wordt aan verbeterpunten.

Meriant delen.