Bezig met laden
Voor het snelle overzicht

Samenvatting

Lees verder

Samenvatting

 

Waar zijn we trots op?

We doen er veel aan om de kwaliteit van zorg voor onze cliënten te verbeteren. Dit is ook terug te lezen in het kwaliteitsrapport. De beleving van zorg wordt gemaakt in het contact en het werk tussen cliënt en Meriant collega’s, famuilie en vrijwilligers. We doen dit op de locaties, maar ook binnen de hele organisatie. Onze visie ‘(h)erken wie ik ben’ en het welbevinden van de cliënt staat centraal bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. 

Alle inzet zien we terug in de resultaten:

  • Uit onderzoek naar de effecten van de nieuwe visie blijkt dat cliënten zich steeds meer (h)erkend voelen en dat (h)erken wie ik ben helpt om de zorg bij Meriant te verbeteren.
  • In 2017 is veel ingezet op het bieden van een zinvolle dag voor bewoners. Er zijn tovertafels, beweegboxen en duofietsen in gebruik genomen. In 2018 wordt een beleeftuin aangelegd.
  • Cliënten zijn tevreden over de zorg die zij ontvangen en geven Meriant in 2017 gemiddeld een 7,9 als waarderingscijfer.
  • Het aantal medicatie-incidenten daalt in 2017 opnieuw, evenals het aantal klachten.
  • De resultaten van de externe audit zijn goed. Externe auditoren zijn onder andere positief over de aandacht voor scholing en de opzet en coördinatie van vrijwilligers.
  • De tevredenheid van medewerkers stijgt in 2017.
  • We leiden zelf tientallen mensen om het tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen op te vangen.

Wat kunnen we verbeteren?

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg wordt zo dicht mogelijk bij de cliënt opgepakt. Veel verbeteracties worden dan ook op de locatie opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan de verbetering naar aanleiding van een klacht of een ongewenste gebeurtenis. Ook de verbeteracties die worden besproken in het ‘Goede Gesprek’ worden op de locatie opgepakt. Veranderingen en ervaringen worden gedeeld, zodat een ieder van elkaar leert.

In 2018 zetten we organisatiebreed onder andere in op de volgende verbeteringen:

  • Het behouden van medewerkers en dan in het bijzonder verpleegkundigen. Dit doen we door passend binnen de visie opnieuw te kijken naar de taakverdeling van de verpleegkundige.
  • Het proces rondom de registratie, toepassen en afbouw van de vrijheidsbeperkende maatregelen wordt verduidelijkt. Op dit moment registreren wij dwangbehandeling nog niet altijd juist. In 2018 wordt een Alliadebreed team opgericht om de registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen te verbeteren. Dit team heeft ook als taak de deskundigheid van medewerkers te vergroten, te adviseren en de maatregelen te bewaken.
  • Het methodische werken in het leefplan. Het methodisch werken in het leefplan verbetert stap voor stap, maar kan nog verder verbeterd worden. Teams krijgen in 2018 op teamniveau hun resultaten terug gekoppeld. Ook wordt in 2018 een e-learning ontwikkeld.

Als onze speerpunten in 2018 zijn terug te vinden in ons bedrijfsplan. Dit plan is tegelijk ook ons kwaliteitsplan.

Hugo Broekman
Directeur Meriant

 

 

Meriant delen.