Bezig met laden
De voortgang

Hoe wij onze plannen bewaken

Lees verder

Voortgang op onze plannen.


De voortgang van het bedrijfsplan van Meriant bewaken we door elke vier maanden in een viermaandsrapportage stil te staan bij de speerpunten uit het bedrijfsplan en gegevens uit stuurgetallen en metingen.

Stuurgetallen zijn bijvoorbeeld incidenten, klachten, vrijheidsbeperkende maatregelen en verzuim. Metingen zijn gegevens uit audits en cliënt- en medewerkertevredenheidsonderzoeken.

De voortgang op de speerpunten van Meriant in 2018 is onderdeel van het kwaliteitsverslag over het verslagjaar 2018. Het kwaliteitsverslag 2018 wordt uiterlijk 1 juli 2019 gepubliceerd. Ook blikken we in het kwaliteitsverslag over 2018 terug op de verbeterparagrafen per locatie.

Hoogtepunten uit 2017

 

In het jaaroverzicht 2017 van Meriant zie je in vogelvlucht de hoogtepunten uit 2017. Van gezellige activiteiten voor de bewoners tot innovatieve projecten en nieuwe initiatieven. En met als doel kleinschalige zorg en de visie ‘(h)erken wie ik ben’ te ondersteunen.

 

Meriant in 2017

Meriant delen.